Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr ve zkratce

Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný nemovitostí a jeho využití je vhodné spíše u úvěrů větších objemů. Na českém trhu nabízí tento produkt mnoho bank a jedná se o dlouhodobý produkt, proto je třeba vybrat tu pravou společnost, která Vám s financováním pomůže a to nejen dle sazby.
Poté je zde možnost, že již hypoteční úvěr máte, ale zajímala by Vás možnost, zda není možné snížit splátky nebo celkové náklady úvěru. Zde Vám naši poradci připraví možnost refinancování stávajícího úvěru.

Zajímá Vás možnost financování již Vámi vybrané nemovitosti, nebo jen to, kolik by Vám banky poskytly? Využijte kontaktní formulář níže.


Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku zdarma:

Na základě těchto základních údajů Vám můžeme vytvořit hrubou nabídku. Pro konkrétní nabídku je třeba doplnit další údaje o kterých je vhodné si promluvit na nezávazné schůzce nebo telefonátu.

„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splácení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích zástavního práva k nemovitosti dozví.“
Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb.