Ochrana osobních údajů

Vše zůstane jen mezi námi

Bezpečí a spokojenost je pro nás prioritou, proto se snažíme, co nejvíce chránit Vaše soukromí. Osobní údaje, které společnosti Cubicor s.r.o. získá, jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.. Veškeré osobní údaje užívá společnost Cubicor s.r.o. výhradně pro vnitřní potřebu v rozsahu, který je stanoven zákonem o ochraně osobních údajů a neposkytuje je třetím osobám.