Pojištění nemovitosti a domácnosti

Nezapomeňte ochránit svůj majetek

Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události, krádeže, loupeže, nebo vandalismu. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům neočekávaných událostí. V případě úvěru dokonce banka požaduje pojištění zastavené nemovitosti.
Majetkové pojištění lze rozdělit na pojištění domácnosti a nemovitosti. Cenu pojištění ovlivňuje mnoho faktorů. Především výše sjednané pojistné částky, rozsah pojištěných rizik, zabezpečení objektu, spoluúčast a místo pojištění a možnost poskytnutí slev.

Vaší odpovědnost stojí za to pojistit

Součástí pojištění nemovitosti a domácnosti bývá i pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti a občanského života (vztahující se na všechny členy rodiny).


Pojištění nemovitosti
Pojištění domácnosti