Pojištění odpovědnosti

Existují 3 základní druhy pojištění odpovědnosti: Z držby nemovitosti, v občanském životě a vůči zaměstnavateli.

Pojištění odpovědnosti v občanském životě

Mezi nejčastější pojistné události, u kterých dochází k plnění jsou havarijní události v domácnostech (vytopený byt od porouchané pračky), škody způsobené dětmi v obchodech, škody způsobené při rekreaci (srážka cyklistů, bruslařů, lyžařů), ale i škody způsobené psy, v některých případech i koňmi.
Pojištění odpovědnosti bývá většinou součástí pojištění domácnosti nebo nemovitosti, kde je výhodou i to, že se vztahuje na všechny osoby žijící v domácnosti.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti

Toto pojištění bylo velmi využívané dříve v zimním období, kdy došlo k úrazu na neupraveném chodníku. Nyní může být využíváno v případě, že se uvolní ze střechy taška, okap, atd. a zraní kolemjdoucího a další škody, které mohou vzniknou v souvislosti s držbou nemovitosti.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Zaměstnanec může způsobit škodu svému zaměstnavateli a ten může požadovat její úhradu a to až do 4,5 násobku průměrné hrubé měsíční mzdy daného zaměstnance. Toto pojištění nabízí mnoho pojišťoven, většina ovšem s velmi vysokou spoluúčastí (30 %), kde při škodě 100.000,- Kč bude zaměstnanec stále hradit ze svého 30.000,- Kč! Proto je vhodné vybrat variantu, kde bude toto zatížení minimální, nebo alespoň ve vhodném poměru s výší pojistného.