Úrazové pojištění

Úrazové pojištění lze sjednat buďto samostatně, nebo v rámci pojištění životního. Mezi základní rizika, které obsahuje úrazové pojištění patří:

  • smrt úrazem,
  • trvalé následky úrazu: v určitých případech vypláceny progresivně, tzn. při plné invaliditě je vyplácen až 6ti násobek sjednané pojistné částky,
  • denní odškodné při pracovní neschopnosti: v případě pracovní neschopnosti je vyplácena dávka sjednaná na den, většinou s karenční (čekací) dobou (proplácena je i karenční doba),
  • denní odškodné při úrazu: v případě úrazu je pojištěnému vyplacena denní dávka, která může být v případě hospitalizace dvojnásobná,
  • dávka za tělesné poškození: shodné s denním odškodněním při úrazu, avšak méně průhledné, jelikož pojišťovny plní určitá procenta, nikoli dny léčení,
  • denní dávka při hospitalizaci: lze sjednat při hospitalizaci úrazem, nebo při hospitalizaci z jakéhokoli důvodu (např. i těhotenství).

Všechna tato krytí ochrání Vaši rodinu před výpadkem příjmu v případě úrazu, pomohou pokrýt náklady v případě vážného úrazu, nebo uhradí cenu hospitalizace nebo nadstandardní pokoj.